Szanowni Klienci!
Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdą Państwo poniżej.
Dowiedzą się Państwo , w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest firma Glass Dekor Kamil Wawrzyn z siedzibą w Kolonii Poczesnej przy ul. Prostej 30, 42-262 Poczesna.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Prosimy o kontakt z wyznaczoną przez nas osobą, odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych.
Mailowo: monika@glassdekor.pl lub telefonicznie +343274000

Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane otrzymujemy w chwili wysłania przez Państwa zapytania w formie mailowej oraz w momencie składania zamówienia - mailowo, telefonicznie, bądź osobiście oraz również na dalszych etapach związanych z łączącą nas transakcją.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do obsługi i wykonania zawartej umowy, w tym do:
• umożliwienia wykonywania i wysyłania do Państwa wycen;
• kontaktu z Państwem, w celu ustalania szczegółów zamówienia;
• zlecania przesyłek kurierskich, jeżeli zamówienie jest wysyłkowe;
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożycie Państwo taką;
• obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie (np. poprzez maila);
• kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie Państwo zgody.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługę lub wykonać produkt:
• adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy - w przypadku zamówień wysyłkowych
• adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu - w przypadku zamówień z odbiorem osobistym
• adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu - w przypadku zamówień z montażem
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?
Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli;

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy:
- naszym pracownikom, którzy mają styczność z obsługą zamówienia
- firmie zewnętrznej realizującej dostawę towaru - w przypadku zamówień wysyłkowych

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji konkursów lub akcji promocyjnych, w których będą mogli Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.